Kværner tjener penger i Rogaland

De elendige kvartalsresultatene i Kværner skjuler en gledeligmelding for Kværners ansatte i Rogaland: Driftsenheten Olje ogGass, som blant annet omfatter verkstedene i Stavanger og Egersund,tjener penger.