Bretter ut turbulent bankhistorie

Store ressurser i SR-bank gikk på 1980-tallet med til intern sjauog organisasjonsprosesser og dermed var banken ekstra sårbar dabankkrisen meldte seg.