Ikke forlik om konsesjon

Fylkeskommunen og Marine Harvest Rogaland stevner nok en gang mot retten.