- Kommunene får 7 milliarder for lite

— Kommunene bør ta ut den rasjonaliseringsgevinsten de kan hente gjennom kommunesammenslåinger.