Strategimøte om spanske subsidier

Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) hadde i går et lukket møteom hvordan den skal bevise ulovlig spansk støtte til verft.