Fikk merke børsfallet

Børsfallet har utradert Times rikeste mann gjennom to år fra formuestoppen. Finansmann og bonde Ivar T. Hognestad var oppført med en formue på 53,8 millioner kroner for 2000. Ett år etter er pengebingen redusert til knapt 3,8 millioner.