Færre overtallige i Helikopter Service

Det blir færre oppsigelser enn fryktet i CHC Helikopter Service på Stavanger lufthavn, Sola.