Fortsatt fremgang for Orkla

Orklas resultat før skatt i 2000 ble 5,2 milliarder kroner, 2,9 milliarder opp fra 1999. Resultatet er lavere enn flere analytikere hadde ventet.