Folketrygdfondet gir betinget aksept til Sampo

Et flertall på seks i Folketrygdfondets styre sier ja til Sampos tilbud. De øvrige tre styremedlemmene stemte imot.