Milliardkabel fra Suldal til England?

Statkraft får lov til å bygge en kraftutvekslingskabel fra Suldal til England. 1400 Megawatt seks prosent av den norske kraftproduksjonen — skal kunne fraktes under Nordsjøen etter pris og behov.