Bedre studentmiljø

Jeg synes det er positivt at det kan bli universitet i Stavanger. Det vil sette byen på kartet og gi konkurranse til de andre universitetene, sier jusstudent Kjetil Ingebretsen.