Ståle Kyllingstad: – Norsk indu­stri er helt av­hengig av be­mannings­bransjen

Styreleder Ståle Kyllingstad i Norsk industri er tydelig på at olje-, gass-, og verftsindustrien er helt avhengig av bemanningsbransjen, men han er villig til å diskutere form på innleie av arbeidskraft.

Ståle Kyllingstad, IKM-gründer og styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk Industri.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I dag fungerer innleiebransjen ved at bemanningsselskaper leier ut arbeidskraft til selskaper som trenger dette. Fellesforbundet ønsker å avvikle denne bemanningsbransjen i sin nåværende form og erstatte den med offentlig arbeidsformidling og innleie mellom bedrifter.

Styreleder Ståle Kyllingstad i Norsk Industri kan være med på en diskusjon om formen på innleie. Det viktigste sier han er at industrien får tak i arbeidskraft ved høy aktivitet.

Les også

Petroleumstilsynet: Ulovlig innleie hos Kaefer Energy

Store topper og lave bunner

– Vi er helt avhengige av bemanningsbransjen. Mange av våre selskaper innenfor offshore- og verftsindustrien har store topper og lave bunner. Industrien svinger i aktivitet, og vi kan ikke bare ansette, si opp og ansette, og så si opp igjen. Fellesforbundet forstår også at bransjen er avhengig av en fleksibel bemanningsbransje. Industrien prøver å balansere andelen faste ansatte og innleide, og dette føler jeg vi får ganske godt til, sier Kyllingstad til Aftenbladet.

Kyllingstad understreker at den oljerettede industrien så langt ikke har de samme negative erfaringene med bemanningsbransjen som det som er kommet fram innenfor bygg og anlegg.

Les også

Naturvernforbundet snur om oljeskatten: – Dette er ingen seier for miljøbevegelsen

Han utelukker ikke at det kan diskuteres fram løsninger som er annerledes enn det som er malen i dag, hovedpoenget er at den oljerettede industrien får tak i folk for å ta unna aktivitetstopper. 

Han understreker også at det i dag er sterke fagforbund som Industri Energi og Fellesforbundet som i samarbeid med bedriftene sørger for at den delen av bemanningsbransjen som bedrifter innen Norsk Industri benytter seg av, i det store og hele fungerer ganske godt.

– Fellesforbundet ønsker større satsing på offentlig arbeidsformidling og utleie mellom bedrifter, hvordan vurderer du det?

– Det kan være mulig å få til. Men tar du det siste er det ikke sikkert at det er nok folk som kan leies ut mellom bedrifter dersom det er høy aktivitet. Da har ofte alle høy aktivitet. Bransjen er da helt klart avhengig av en bemanningsordning hvor det er mulig å få fatt i folk, men andre modeller kan alltid diskuteres, sier Kyllingstad.

– Ikke grunnlag for avvikling

Even Hagelien i NHO service og handel sier han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen Fellesforbundet kommer med om de negative sidene ved bemanningsbransjen. Han mener ikke det er grunnlag for å avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende form og kjenner seg ikke igjen i en beskrivelse om at bemanningsbransjen er ute av kontroll.

Han syns ikke det er en god idé å legge ned den kommersielle bemanningsbransjen og minner om at NHOs egen tall viser at bemanningsbransjen står for en verdiskapning på 20 milliarder kroner i dag.

– Å overlate alt til leie mellom produksjonsbedrifter samt Nav er en nedleggelse av den kommersielle bemanningsbransjen. Vi tror ikke at å gå tilbake til hva som fungerte før 1980 er en måte å ta et steg inn i fremtiden. Å leie mellom produksjonsbedrifter gjøres i dag, men dette fungerer bare i en situasjon hvor man har tilgangen på kompetansen her allerede. Når det er sesongbehov og alle har behovet samtidig har man ingen å leie ut. Man må ha respekt for bemanningsbransjens evne til å finne arbeidskraften. Å la det offentlige ta jobben i stedet for bemanningsbransjen tror vi verken vil fungere bra eller være økonomisk forsvarlig.

Les også

Ny oljeskatt: – For nye felt ser dette gunstig ut

Hagelien understreker også at likelønnsprinsippet gjelder for alle som leies ut fra et bemanningsforetak.

– Likebehandlingsprinsippet gjelder for alle som leies ut via et bemanningsforetak. Våre erfaringer er at de aller fleste bemanningsbedrifter driver seriøst og at likebehandlingsprinsippet er godt innarbeidet. Så finnes det nok enkelte aktører som ikke følger spillereglene. Dette er selvsagt et problem for alle, men løsningen er ikke å forby seriøse aktører for å bli kvitt useriøse, mener Hagelien.

– Hvordan skiller dere mellom "useriøse" og "seriøse" aktører?

– Seriøse aktører er dem som følger lover og regler. Useriøse er dem som ikke gjør dette. Seriøse aktører har lovlige arbeidskontrakter og betaler lønn i henhold til leiebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven. NHO Service og Handel har etablert kvalitetsordningen Revidert Arbeidsgiver, som er obligatorisk for våre medlemmer. Den innebærer at bedriftene underlegger seg ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder arbeidsmiljøloven hvert andre år. De som ikke oppfyller kravene i revisjonen, kan ikke være medlem hos oss. Vi oppfordrer dem som leier inn personell om å benytte bemanningsbedrifter som er Revidert Arbeidsgiver. For øvrig er det viktig at Arbeidstilsynet (og Petroleumstilsynet red.anm.) har fått utvidede muligheter til å drive tilsyn. Lover og regler må håndheves for å unngå useriøsitet.

Les også

Disse avgjør om skadde oljearbeidere skal få penger fra Staten

Bruker mye tid på kontrollarbeid

Og nettopp kontroll er noe klubbleder i Fellesforbundet Rune Eriksson ved Aibels verft i Haugesund kjenner godt til. Tre tillitsvalgte er fulltidsansatt i Haugesund. Eriksson sier det går mye tid, spesielt om våren, til å gå gjennom arbeidskontrakter og dokumentasjon som kreves.

Kontrollarbeidet skal bidra til at arbeiderne faktisk har arbeidsavtaler som følger lover og regler. Hos Aibel kommer det innleid personell fra Danmark, Polen, Romania, i tillegg til Norge, for å nevne noen land.

Eriksson opplever i det store og hele forholdene som ryddige. Avdekker kontroller urent mel i posen, ryddes det opp i umiddelbart.

– Verftsindustrien skiller seg nok ut på plussiden i bemanningsbransjen. Alle har tariffavtaler, jobber samme arbeidstid, bor i vår leir, flyr til og fra hjemstedet og får alt dekket. Rammen er langt bedre enn det er i bygg og anlegg, sier Eriksson.

– Hvorfor er det viktig med å avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende form når dere opplever at ting stort sett fungerer? 

– Vi ser bemanningsbransjen under ett. Verftsindustrien kommer nok best ut. Her har faste rammer og sterke fagforeninger bidratt til ryddigere forhold. Men det vil likevel alltid være avvik. Rundt omkring i andre bransjer har bemanningsbransjen utviklet seg negativt. Det er mange graverende saker. Vi tror det er bedre og ryddigere om utleie av arbeidskraft formidles gjennom arbeidsformidlingen eller mellom faste ansatte i bedrifter. Med store svingninger er vår industri avhengig av arbeidere, men vi ønsker at det reguleres annerledes enn i dag, sier Eriksson.

Publisert: