Dette kostet valget for seks kommuner

Norske kommuner har millionutgifter knyttet til valgavviklingen, og pandemien har gjort regningen større enn vanlig.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Like over 3 millioner stemte ved årets stortingsvalg, og 42,29 prosent av dem forhåndsstemte, ifølge Valgdirektoratet.

Det koster å legge til rette for at alle som ønsker det skal kunne stemme, og det koster enda mer å tilrettelegge for at flere millioner skal få stemt over en kort periode under en pandemi.

E24 har spurt seks store norske kommuner om hvor mye de hadde budsjettert med i utgifter knyttet til årets stortingsvalg.

Budsjettene

Det er den folkerike hovedstaden som er den av kommunene som har budsjettert med høyest utgifter knyttet til valget.

  • Oslo hadde i år et budsjett på 71 millioner kroner, og et tillegg på 5 millioner kroner knyttet til coronatiltak.
  • Bergen hadde et budsjett på 20 millioner kroner, og har foreløpig registrert et ekstra behov knyttet til pandemien på 1,5 millioner kroner.
  • Stavanger hadde et budsjett på 9,885 millioner kroner. Det er ikke klart hvor mye som er satt av til pandemitiltak.
  • Trondheim kommune hadde et budsjett på om lag 9 millioner kroner, noe som er 2 millioner kroner mer enn normalt.
  • Kristiansand hadde et budsjett på 5,3 millioner kroner, som også skal være tilstrekkelig for å dekke ekstrakostnadene knyttet til pandemien.
  • Tromsø hadde et valgbudsjett på 3,5 millioner kroner, og forteller at de ikke ennå har oversikt over merkostnadene knyttet til pandemien. .

Smittetrykket i høst, som førte til flere smitteverntiltak lokalt, gjorde trolig at det ble dyrere smitteverntiltak enn planlagt i flere av kommunene, blant annet Trondheim.

– Tromsø kommune gjennomfører valgavviklingen med stor bruk av egne ansatte og ressurser, som omdisponeres, sier Pål Jakobsen, kommunikasjonssjef i Tromsø kommune.

Utstyr

Han forteller at de har hatt noen merkostnader knyttet til corona, som ekstra bemanning og nytt utstyr. Disse utgiftene har de ikke full oversikt over før etter valget.

Marianne O. Tronstad, kommunalsjef i Politisk og administrativt sekretariat i Kristiansand kommune forklarer at tiltak som er satt inn i forbindelse med pandemien er blant annet munnbind, visir, desinfeksjonsutstyr, sperrebånd og ekstra bemanning for å sikre god flyt i valglokalet.

Kommunene kan få kompensert for merutgiftene knyttet til pandemien.

– Regjeringen har sagt at kommunesektoren skal kompenseres for virkninger av inntektsbortfall og merutgifter som følge av coronapandemien, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Arbeidsgruppe

I april i fjor etablerte regjeringen sammen med KS en arbeidsgruppe som kartlegger de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av pandemien, og denne gruppen har også fått i mandat å se på hvilke merutgifter kommuner og fylkeskommuner har knyttet til gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget under pandemien.

Astrup forteller at arbeidsgruppen nylig har levert sin rapport for første halvår i år, og at den neste rapporten, som er for hele 2021, skal komme innen 1. april 2022.

– I kartleggingen inngår også merutgifter ved valgavviklingen. Arbeidsgruppens rapporter inngår som en del av grunnlaget for regjeringens vurdering av kompensasjon til sektoren, forklarer Astrup.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.
Publisert: