Norges Bank om olje og gass: Venter dempet investeringsfall i 2022

Norges Bank venter fortsatt fall i olje- og gassinvesteringene i 2022, men fallet blir noe dempet sammenlignet med tidligere anslag.

Dette er Edvard Grieg-plattformen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Norges Bank økte som planlagt renten til 0,5 prosent torsdag. Banken gjorde sin første heving i september etter å ha hatt renten på null siden mai i fjor.

Banken venter fortsatt fallende investeringer på norsk sokkel til neste år, tross Stortingets krisepakke til oljebransjen med midlertidige skatteutsettelser.

Men banken anslår et mildere fall enn den gjorde i september.

Etter Norges Banks definisjon var investeringene på 181 milliarder kroner i 2020, og banken venter at de faller med én prosent i år og seks prosent neste år.

I september ventet banken et investeringsfall på åtte prosent i 2022.

«Vi anslår et videre fall i investeringene i 2021 og 2022, til tross for at skatteendringene trekker i retning av høyere investeringer og at olje- og gassprisene har økt markert siden midten av 2020», skriver Norges Bank i pengepolitisk rapport.

«Anslagene gjenspeiler at flere store prosjekter sluttføres i perioden 2020–2022, samtidig som oljeselskapene har satt i gang relativt få utbygginger de to siste årene», skriver banken.

Norges Bank om olje- og gassinvesteringerNorges Bank følger planen tross omikron-uro: Setter opp renten til 0,5 prosent

Stiger i 2023

Investeringene skal opp i 2023 og 2024, med en vekst på henholdsvis 10 og 9 prosent, tror sentralbanken.

«De midlertidige skatteendringene gir oljeselskapene sterke insentiver til å starte utbyggingsprosjekter før 2023», skriver Norges Bank.

«Oljeselskapene har i tråd med dette annonsert at de vil sette i gang en rekke utbygginger i andre halvdel av neste år. Vi anslår derfor at petroleumsinvesteringene vil øke markert i 2023 og 2024», skriver banken.

Olje og gass står for enorme eksportinntekter og en sysselsetting på om lag 163.000 mennesker, ifølge Statistisk sentralbyrå. Ekstreme gasspriser har i høst bidratt til fire måneder på rad med nye norske eksportrekorder.

– Kan bli markert høyere

Energikrisen i Europa og økte oljepriser kan føre med seg fordeler for norske olje- og gassinntekter, påpeker sentralbanken.

«En beregnet pris på norsk petroleumseksport – et vektet gjennomsnitt av oljeprisen og europeisk gasspris – er nå på toppnivåer fra perioden 2011–2013», skriver Norges Bank.

«Utsikter til høyere priser og økt produksjon fremover tilsier at eksportverdien og skatteinngangen fra petroleumssektoren kan bli markert høyere de nærmeste årene enn de foregående årene», skriver banken.

Også bransjen spår mildere nedtur

Også bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass la frem nye anslag torsdag. Deres anslag gjelder perioden 2022-2026, og viser større optimisme i en bransje som ble kraftig utfordret av coronakrisen i fjor.

Norsk olje og gass venter at investeringene skal falle noe neste år, men også de mener at fallet vil bli mindre enn tidligere. Bransjeorganisasjonen venter investeringer på 174 milliarder kroner neste år, fra 186 milliarder i år.

For ett år siden ventet Norsk olje og gass investeringer på 182 milliarder i år og 164 milliarder neste år.

– Årets investeringsanalyse gir grunn til optimisme, sier sjeføkonom Ellen Bakken i Norsk olje og gass i en kommentar.

Norsk olje og gass jekker opp investeringsanslag: – Tiltakspakken har fungert etter hensiktenSeptember 2021: Venter større fall i oljeinvesteringene i 2022Rekordhøy gasspris tilsvarer 246 dollar i oljepris: – Et vanvittig rally
Publisert: