Slakter strøm­gigantenes pris­økninger: – Helt spinn­vilt

Norges største strømleverandører jekker opp prisen på «variable» strømavtaler til mer enn det dobbelte av spotprisen. – Helt urimelig, sier kraftekspert.

– FREMSTÅR SOM VELDIG DÅRLIGE: Kraftanalytiker Sigbjørn Seland stusser over prishoppet på variable strømavtaler.
Publisert: Publisert:

– Helt spinnvilt. Her må kundene komme seg ut så fort som mulig, sier kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo til E24.

Mens spotprisen på strøm har falt tilbake fra rekordnivåer de siste ukene, må kunder med såkalte variable strømavtaler likevel forberede seg på kraftige prishopp.

Med en variabel strømavtale er det leverandøren som bestemmer prisen. De kan endre den når som helst med 14 dagers varsel. Forbrukerrådet har flere ganger advart mot avtaletypen og beskrevet den som «kundefiendtlig».

De siste par ukene har strømgigantene Fjordkraft, NorgesEnergi og Hafslund Strøm sendt ut varsler om prisøkninger til sine variabel-kunder.

I snitt ligger den nye prisen på 3,39 kroner kilowattimen for kunder i Sør-Norge. Det er mer enn det dobbelte av dagens spotpris på rundt 1,60 kroner kilowattimen.

Seland mener prisnivået fremstår som helt urimelig og viser til at fremtidsmarkedet nærmest er «i fritt fall».

På strømbørsen Nord Pool har kraftkontrakter for levering i januar falt fra et nivå på rundt 1,90 kroner kilowattimen før jul til nærmere én krone nå.

For kunder i Sør-Norge tilsvarer sistnevnte en pris på rundt to kroner kilowattimen når moms er inkludert, ifølge Seland.

– I lys av dette virker det veldig rart at leverandørene setter opp prisene. Disse avtalene fremstår som veldig dårlige, sier Seland.

– Naturlig å vurdere en kansellering

Dyrest av den nevnte trioen er Hafslund Strøm. De øker prisen på produktet «Stabil» i Sør-Norge fra 2,79 kroner til 3,74 kroner kilowattimen fra 7. januar.

Tobias Gausemel Backe, PR-manager i Hafslund Strøm, viser til at det nye prisnivået ble varslet før jul, da dagsprisen på strøm enkelte dager lå på helt opp mot 5 kroner på Østlandet.

«Markedet er veldig usikkert og skiftende nå, og det har over en lengre periode vært vanskelig å sette en pris frem i tid», skriver Backe i en e-post til E24.

Han viser til at «Stabil»-kundene hadde en lavere pris enn spotprisen i desember.

«Sånn som prisutviklingen faktisk har vært de siste dagene, vil vi følgelig sette ned prisen igjen hvis situasjonen fortsetter – slik den i dag ser ut til å gjøre», skriver Backe.

SVARER: PR-manager Tobias Gausemel Backe i Hafslund Strøm.

NorgesEnergi har varslet en prisøkning for variabel-produktet «Sesongpris» i Sør-Norge fra 2,89 kroner kilowattimen til 3,69 kroner, gjeldende fra 7. januar.

Både NorgesEnergi og Hafslund Strøm eies av det finske Fortum-konsernet.

«Det høye prisnivået på strøm er forferdelig for strømkundene, og dette er på ingen måte en ønsket situasjon. Volatiliteten i strømmarkedet og de ekstremt høye prisene vi har sett de seneste månedene, har kommet overraskende også på analytikere. Eksisterende prisprognosemodeller har åpenbart ikke klart å ta høyde for den nye kraftsituasjonen vi har opplevd så langt i høst og vinter», skriver Geir Arne Gundersen, kommunikasjonssjef i NorgesEnergi, i en e-post til E24.

Både Gundersen og Backe viser til at Seland så sent som lille julaften uttalte til Børsen at «det er ikke sikkert vi har sett pristoppen enda» og at «det er ikke noe tak. Vi har hatt timepriser i Tyskland, Nederland og Storbritannia som har vært betydelig høyere enn det vi har sett i Sør-Norge hittil. Sannsynligvis unngår vi det, men ingenting kan utelukkes».

«Utsagnet viser tydelig hvor vanskelig det er å forutsi prisutviklingen i dagens kraftmarked. I vår dialog med kundene er vi helt åpne på at dette er en ekstremsituasjon og at det er vanskelig å sette prisen på variabelavtalen», skriver Gundersen.

– FORFERDELIG FOR STRØMKUNDENE: Kommunikasjonssjef Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi peker på at også analytikerne har bommet på prisutviklingen.

«Seland kan selvfølgelig ha sine meninger, men det virker som at dette er en kommentar fra dagens øyeblikksbilde, og ikke tatt i betraktning at prisene vil følge markedet fremover også», skriver Backe.

Ifølge Gundersen har Norgesenergis kunder med variabelprodukter i høst og vinter hatt «meget gunstige priser» sammenlignet med spotprisen for prisområdene i sør.

«Når vi nå ser at prognosene går i en annen og mer positiv retning enn tilfellet var før nyttår, er det naturlig for oss å vurdere en kansellering av prisoppgangen. Dette har vi gjort tidligere, senest i desember i fjor», skriver Gundersen.

Fallende gasspriser

Seland forklarer at det først og fremst er lavere gasspriser som sender fremtidsprisene på kraft nedover.

– Prisene i det europeiske naturgassmarkedet har falt 60 prosent fra toppen rett før jul. Dette har flere årsaker, men mildt og vindfullt vær er det viktigste. Dette drar med seg kraftprisene nedover i hele Europa og Norden, sier Seland.

Gundersen i NorgesEnergi viser til at selv om prisbildet for januar nå er lavere enn forutsatt for kort tid siden, er det fortsatt underliggende faktorer som er usikre.

«Gassprisene er fremdeles høye, fyllingsgraden er lavere enn normalt og i tillegg er nå tre atomkraftverk tatt ut av drift i Tyskland, som bidrar til mer usikkerhet. En periode med kaldt vær og lite vind vil fort kunne føre til et annet øyeblikksbilde enn det Seland refererer til i dag», skriver Gundersen.

Fjordkraft har økt prisen på sitt variabel-produkt «Forutsigbar strøm» fra 1,55 kroner kilowattimen til 1,95 kroner fra 4. januar for kunder i Sør-Norge, og videre opp til 2,75 kroner fra 10. januar.

– Variabelavtalene følger markedsprisen trinnvis og prises ut fra et helhetsbilde der både prishistorikk og prisforventning inngår, sier kommunikasjonsrådgiver Jon V. Eikeland i Fjordkraft til E24.

– FØLGER MARKEDSPRISEN: Kommunikasjonsrådgiver Jon V. Eikeland i Fjordkraft.

Han forklarer at prisøkningene ble besluttet før jul da det var utsikter om et prisfall i julen etterfulgt av en kald januar, noe E24 også omtalte på det tidspunktet.

– Prisene påvirkes av vind og temperatur, og det er en knapp ressurssituasjon i Europa. Så lenge det blåser i Europa vil dette hjelpe på ressurssituasjonen. I romjulen og disse første dagene i januar blåser det i Tyskland, men det forventes at det vil endre seg i løpet av uken, sier Eikeland.

NVE: Tusener å spare på å bytte avtale

Eikeland understreker også at kundene tjente på avtalen sammenlignet med spotprisen i desember. Hvordan avtalen har slått ut sammenlignet med spotprisen over tid, har imidlertid selskapet ikke ønsket å opplyse om.

Økningen i andel kunder med variable strømavtaler forklarer mye av Fjordkrafts sterke inntjeningsvekst de siste årene, ifølge Sparebank 1 Markets.

NVEs prisstatistikk fra 2020 viste at du med et årlig forbruk på 20.000 kilowattimer kan spare over 4000 kroner på å bytte fra en ordinær variabel avtale til en spotprisavtale.

«Hvis du bytter fra den dyreste variable avtalen til den beste spotprisen, vil besparelsen bli betydelig større. Tallene avdekker også at de variable avtalene kommer dårligere ut enn spotpris hvert år de ti siste årene», skrev Forbrukerrådet i april i fjor.

Eikeland viser til at variable avtaler ikke har som mål å slå spotprisen, men heller skal gi kunden en økt grad av forutsigbarhet ved å kjenne strømprisen i forkant og dermed ikke trenge å ta hensyn til timevariasjoner.

– Markedet preges av stor usikkerhet. Så sent som lørdag var det ventet at vi ville få tosifret med minusgrader neste uke. Det viser de enorme variasjonene. Utfallsrommet er stort, sier Eikeland.

Publisert: