SV vil gi strømstøtte kun til bedrifter som oppfyller energikrav

SV vil hjelpe bedrifter i strømnød. Men kun de som oppfyller energikrav. Det er FrP helt uenig i.

Arendalsuka arrangerte tirsdag debatten «Energioppgjøret» hvor alle partiene var representert. SV stilte med energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken.
Publisert: Publisert:

Tiltak for å avhjelpe den ekstraordinære strømsituasjonen for næringslivet diskuteres varmt blant politikerne.

Tirsdag ble det kjent at presidentskapet på Stortinget avbryter stortingsferien i midten av september for å samles til et ekstraordinært møte.

Dit skal SV bringe følgende forslag til torgs:

Bedriftene som potensielt skal få strømstøtte må forplikte seg til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak.

– Det må kobles krav til energieffektivisering i en slik strømstøtte, det er et stort potensial for det i næringslivet, sier SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, til E24.

ENERGIKRAV: Haltbrekken er på plass under Arendalsuka og sier det må kobles krav til energieffektivisering i en strømstøtte til næringslivet.

Fremgangsmåte

Han forklarer at det skal fungere på følgende måte:

  1. Først må det kartlegges aktuelle energieffektiviseringsmuligheter i bedriften
  2. På bakgrunn av kartleggingen må det stilles krav til ulike tiltak. Det kan være alt fra installasjon av varmepumpe, solceller, etterisolering av vindu, til en full utnyttelse av varmeproduksjonen som skjer i bedriften.
  3. Bedrifter som mottar støtte og bruker fossil energi må forplikte seg til å redusere denne bruken.

Alt skal administreres og følges opp av Enova, som allerede har registreringssystemer for dette, ifølge Haltbrekken.

Kan inngå samarbeid

– Enten kan tiltakene finansieres gjennom låneordninger til næringslivet, eller så kan en bedrift finansiere tiltakene til en annen, sier Haltbrekken.

For en bedrift kan ha gjort store energieffektiviseringstiltak tidligere, men likevel fortsatt trenge strømstøtte. For å tilfredsstille SVs foreslåtte krav til strømstøtte, så kan denne bedriften i stedet finansiere energieffektiviseringstiltakene til en annen bedrift.

– Da kan man inngå samarbeid på tvers. Det tror jeg næringslivet vil være fullt i stand til å organisere, sier Haltbrekken.

Mack-direktør og slakter advarer: Frykter dyr strøm kan ødelegge bedrifter i nord

Massiv støtte i Stortinget

SV-politikeren sier en strømstøtte til næringslivet på ingen måte er SVs hjertesak, men registrerer at det er massiv støtte for det på Stortinget.

– Da er vi nødt til å bruke sjansen vi nå har til å utløse flere energieffektiviseringstiltak. Vi kan ikke øse ut av fellesskapets midler til det private uten å stille noen krav, sier Haltbrekken. Han legger til:

– Dette vil også være hjelp til selvhjelp, for det vil gi den enkelte bedrift en lavere strømregning også i fremtiden.

Partiene enige om viktigheten

– Får dere med dere noen andre av partiene på Stortinget på dette?

– Vi var alle med på en debatt under Arendalsuka i dag hvor dette ble diskutert og alle partiene er enige om at energieffektiviseringstiltak er viktig. Så jeg håper det er mulig å få gjennomslag for dette, sier Haltbrekken.

Løser ikke noe

Finanspolitisk talsperson i FrP, Hans Andreas Limi, har på sin side ikke tro på ordningen.

– Det SV foreslår er en svært byråkratisk ordning som ikke kommer til å løse et eneste problem på kort sikt, sier Limi.

Han forklarer at for de energiintensive bedriftene er krisen akutt, og at Enova ikke har kapasitet til å håndtere noe slikt per nå.

UENIG: Finanspolitisk talsperson i FrP, Hans Andreas Limi, sier forslaget ikke bidrar til noen løsning for de som nå er i en vanskelig situasjon.

– Det å sette i gang en prosess hvor det skal søkes om tiltak og dokumenteres vil ta alt for lang tid, og mange av bedriftene i akutt nød står i fare for å gå konkurs, sier FrP-politikeren.

– Det er ikke et forslag som bidrar til noen løsning for de som nå er i en vanskelig situasjon, legger han til.

FrP vil ha en strømstøtte som ikke stiller krav til bedriftenes energieffektivitet og som vil ha umiddelbar virkning.

– Vi vil ha en støtte på 100 prosent på alt over 50 øre per kilowattime. Selv det er en høy pris og det vil dermed være et insentiv til å redusere strømforbruket, forklarer Limi.

Publisert: