• Ekofisk er ett av feltene hvor det skal investeres mest i 2009. Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

OLF venter enda tøffere investeringskutt

Oljeinvesteringene kan bli kuttet med ytterligere 12-13 milliarder kroner i år, og komme helt ned på nivå med 2008, tror Oljeindustriens Landsforening (OLF).