Utfordrer byggebransjen

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa vil ha ting gjort, til lav pris og uten slarv.