• Sønnene Tommy (eldst) og Christian trenger ikke å bekymre seg for Kyllevik-familiens økonomi, ikke i dag og antakelig ikke i morgen. Foreldrene Inger og Jørn har gjort fornuftige økonomiske disposisjoner og sørget for betydelig verdiøkning på boligen de overtok i februar. Lars Idar Waage

De kvitter seg med gjeld

De tok avdragsfrihet på lånet for å ha økonomisk spillerom mens de pusset opp. Men nå vil de vise banken at de klarer å betale. — Vi vil ikke sitte med gjeld resten av livet, sier Inger og Jørn Kyllevik.