Stoltenberg frykter at REC bare er starten

Nedleggelsene i REC og 700 tapte arbeidsplasser er bare begynnelsen på noe langt større dersom ikke gjeldskrisen i Europa blir overvunnet, advarer statsminister Jens Stoltenberg.