• Forsknings og høyere utdanningsminister, Tora Aasland synes det er veldig positivt at norske studenter studerer 34 timer i uken. Jonas Haarr Friestad

– Ingen har vondt av å jobbe litt

En undersøkelse viser at norske studenter studerer og jobber over 40 timer i uken. Det går ikke an å være heltidsstudent i Norge mener lederen av norsk studentorganisasjon. – Det gjør dem godt forberedt på arbeidslivet, sier Tora Aasland.