Foreldre har ikke rett på streikefri

Foreldre må bruke av ferie— eller avspaseringsdager hvis de har barn i streikerammede skoler eller barnehager.