40.000 årsverk kan spares i offentlig sektor

40.000 årsverk kan spares i offentlig sektor gjennom bedre ledelse, organisering og mindre bruk av deltidsarbeid.