• Sterling og Norwegian fikk uanmeldt besøk tirsdag. Jan Tore Glenjen

Razzia hos Norwegian og Sterling