Vil beholde kontonummeret ved bankbytte

Høyre ønsker at alle som bytter bank, kan få beholde sitt gamle kontonummer i den nye banken. Partiet tror det vil gjøre det lettere for folk å bytte bank.