Skyter inn kjempesum

Vil opprettholde sin rekordhøye økonomiske vekst.