Stiller spørsmål om Rusdals dobbeltrolle

Jusprofessor Johan Giertsen mener det ikke er hensiktsmessig for Jærbladet å ha Rusdal som redaktør hvis han trer inn i rollen som styreleder i Lyse.