• Kristian Jacobsen

Bøndene vasser, potetavlinger drukner

Korn— og potetavlinger går dukken på Jæren. Uten en godværsperiode i løpet av et par uker, frykter mange bønder for tredjeslåtten og vinterens grovfôrlager.