Oljefondet må ikke selge seg ut av Burma-selskaper