Karmøy vil laga testsenter for havenergi

Havet kan bli løysinga på framtidas energiproduksjon med vindmøller og bølgjekraftverk. Difor vil ein på Karmøy utvikla eit senter for utprøving av ny teknologi innan energiproduksjon til havs.