Irak-avtale skal granskes for korrupsjon

Helge Lund oversender mistenkelig Hydro-avtale fra Irak til selskapets korrupsjonsgranskere.