Sanner vil gi bedrifter flere utsettelser – men nå skal det koste penger

Finansministeren har bedt Stortinget hastebehandle nye regler som skal gjøre det lettere for coronarammede bedrifter å få utsatt betaling av skatt og avgifter. Ap er bekymret for rentekostnaden.

VIL SENKE RENTESATSEN: Finansminister Sanner vil ikke gi flere generelle rentefrie betalingsutsettelser, men har foreslått å senke forsinkelsesrenten med 3,5 prosentpoeng.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Det er bra det blir åpnet for utsettelse. Men vi er urolige for at rentekostnaden kan forverre en allerede vanskelig situasjon for bedrifter som teller på knappene.

Det sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Arild Grande til E24 som en kommentar til et skriftlig svar han har fått fra Jan Tore Sanner (H).

Finansministeren har svart Grande på spørsmål om det vil være aktuelt å gi bedrifter ytterligere utsettelser av momsinnbetalinger. Ettersom april-fristen ble utsatt til 10. juni, venter nå krav om betaling av to terminer.

Sammen med utbetaling av feriepenger, kan det bety uhåndterlige kostnader for mange bedrifter, frykter konkursadvokater.

– Noe må skje med merverdiavgiften, for en rekke selskaper vil ikke ha likviditet til å betale både dette og feriepenger, sa Ellen Schult Ulriksen i advokatfirmaet Haavind til E24 i slutten av mai.

Åpner for utsettelse ut året

Jan Tore Sanner skriver i svaret til Arild Grande at det ikke vil være hensiktsmessig med en generell utsettelse av innbetalinger, men at han mener det er viktig å ivareta de næringsdrivende som fortsatt sliter med pengemangel.

– Jeg har derfor i revidert budsjett foreslått nye regler for utsatt betaling av skatt og avgift mv. for dem som er rammet økonomisk av virusutbruddet. (...) Forslaget innebærer en enklere søknadsordning og lavere rentesats enn i dag, skriver han.

Forslaget går ut på å gi mulighet til å søke om utsettelse med betalingen av blant annet merverdiavgiften frem til 31. desember i år.

Sanner har bedt om en hastebehandling av forslaget, slik at det også blir mulig å søke om utsettelse av betalingen for første og andre termin.

Saken ble enstemmig vedtatt på onsdag og skal behandles for andre og siste gang mandag 8. juni.

Samtidig vil Skattedirektoratet innen kort tid informere om hvordan søknad kan sendes inn, opplyser Sanner.

Et minstekrav

Utsettelsen av innbetalingen for første termin, til 10. juni, var rentefri.

Det vil ikke de nye reglene åpne for, men forslaget har lagt opp til en betydelig lavere rentesats på 6 prosent, mot dagens 9,5 prosent.

På den måten vil det ikke være lønnsomt for bedrifter uten pengetrøbbel å bruke ordningen, ifølge Sanner, som poengterer at rentesatsen samtidig vil gi bedriftene incentiv til å finne løsninger for å dekke likviditetsbehovet deres.

Det er denne rentekostnaden som Arild Grande (Ap) er urolig for at vil skape ytterligere problemer for hardt pressede selskaper.

Også SMB Norge skulle helst sett en enda rausere ordning.

– En utsettelse er et minstekrav fra vår side, men vi hadde helst sett at Stortinget vedtok reduksjoner i både arbeidsgiveravgift og merverdiavgift, slik at det ikke bare blir en utsettelse av problemet, sier Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.

Fra 2005–2017 var Rytman stortingsrepresentant for Frp.

Arild Grande (Ap) sier han er urolig for at renter på utsatte innbetalinger vil skape problemer for hardt pressede selskaper.

Ap vil ha flere svar

Etter finansminister Jan Tore Sanners svar, har Arild Grande sendt inn nok et skriftlig spørsmål.

Det bygger på en forutsetning om at bedrifter som får innvilget utsettelser etter de nye reglene, dersom de blir vedtatt, skal ha penger til å kunne utbetale feriepenger.

Grande spør:

– Har statsråden sørget for at eventuelle midler som virksomhetene måtte ha satt av til utbetaling av feriepenger, ikke fører til avslag med begrunnelse at virksomheten har likviditet?

Svaret på det spørsmålet kommer trolig neste uke.

Publisert: