Laveste prisvekst siden 1996

Kjerneinflasjonen som Norges Bank styrer sin rentepolitikk etter er også lav. Troen på rentekutt i januar er styrket, men det skyldes først og fremst en rekordsterk krone.