Feltene kan gi 120 milliarder mer

Olje— og gassfeltene kan drives 30 prosent mer effektivt. Det kan gi 120 milliarder kroner mer i kassen, mener OD.