Pangstart på årets sildasjau

Industrien tar nå i mot sild i tonnevis til filetering og frysing. Hittil i år er det fanga meir enn dobbelt så mykje sild som i heile januar i fjor.