Norges Bank selger gullet

Norges Bank har solgt nesten halvparten av de gjenværende gullreservene sine i januar. Også resten av gullbarrene i banken skal ut.