Ap: EU vil løse vanskene i oppdrettsnæringen

Fjord Seafoods utflagging av virksomhet viser at Norge må inn i EU for å hindre videre desimering av oppdrettsnæringen her i landet, sier Olav Akselsen (Ap), leder av næringskomiteen på Stortinget.