Tinfos gjorde stål til gull

Tinfos-konsernet omsatte for 4669 millioner kroner i fjor og gikk 633 millioner i pluss.