Røkke: - En milepæl i norsk industrihistorie

En milepæl, sier Kjell Inge Røkke om at styrene i Aker RGI og Kværner er blitt enige om å slå sammen selskapenes industrielle virksomheter.