Millionkontrakt til Mesta

Halvparten av dagens platehvelv i de to Rennfast-tunnelene skalsettes opp igjen.