265 må gå ved Hydro Karmøy

265 tilsette blir overflødige ved aluminiumsverket på Karmøy, hevdar Hydro-leiinga. I dag vedtar truleg styret i Hydro at talet på tilsette må reduserast med i alt 800 ved aluminiumsverka i Norge.