Taper på penger i banken

Mange kunder får negativ rente på bankinnskuddet.