Dette betyr budsjettforliket for deg

Maten blir billigere og skatten lavere. Tjenester fra håndverker eller advokat blir dyrere. Det er noen av effektene av budsjettforliket.