Ring og få svar

SERVICETELEFON: Trygdeetaten har sin egen servicetelefon, 810 33 810.