Økt boring på Troll-feltet

Stena Drilling har inngått en avtale om å få bruke boreriggen «Stena Dee» på Troll-feltet.