Boligene opp 14 prosent på ett år

I Stavanger har boligprisene økt med hele 14 prosent det sisteåret. For førstegangskjøperen blir det stadig vanskeligere å kommeseg inn på markedet.