Journalistikk vanskeligst på HiS

Statistikkene for årets opptak til universiteter og høyskoler erklare. Det er fortsatt vanskeligst å komme inn påjournalistutdanningen ved HiS. Helse— og sosialfagene er verre åkomme inn på enn i fjor.