Ingen tror på løsning

Verken OFS eller Norges Rederiforbund tror på en løsning av konflikten når partene møtes i dag.