Kronår for NorDan

Utflagging? Tvert om: — Vi tar opp konkurransen med lavkostlandene, hilste direktør Rasmussen 500 ansatte på Moi.