Nærmest fritt å leie ut i borettslag

Fra i år kan du som bor i borettslag leie ut boligen din for tre år av gangen. Samtidig kan du ubegrenset leie ut til din nærmeste familie. Men friheten har en pris.